Aktuelnosti

Zaštita kruške u fazi zelenih pupoljaka do početka cvetanja [02.04.2021]

Kruška

    Kruškina buva je počela piljenje larvi, mada se još uvek mogu naći pojedinačna imaga, te bela jaja, dok dominiraju žuta jaja. Preporuka je da se pregledaju cvetne gronje na prisustvo larvi. Ukoliko je počelo masovnije piljenje preporuka je da se uradi suzbijanje sa: ...

    Protiv pojave čađave krastavosti preporuka je da se od fungicida doda:..

     Iako cvetanje najvećeg broja sorti kruške nije još počelo, kako bi se zaštitile pčele potrebno je zaštitu obaviti nakon što Sunce zađe za hirizont, posle 19 časova!