Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [13.05.2021]

Vinova loza

U poslednjih 24 h stvoreni su povoljni uslovi za razvoj primarnih infekcija plamenjače Plasmopara viticola i crne truleži Guignardia bidwelii.Nestabilno vreme se očekuje i narednih dana, pa je preporuka... Pojačan je let prve generacije grozđanog moljca Lobresia botrane, pa zbog smanjenja populacije i štete na cvastima treba uraditi...