Aktuelnosti

Suzbijanje šljivinog smotavca [05.06.2021]

Šljiva

    Preporuka je da se tokom narednih pad dana uradi zaštita protiv šljivinog smotavca. Suzbijanje se može izvršiti sa:

    Za zaštitu od truleži kod kasnijih sorti uraditi zaštitu sa: