Aktuelnosti

Zaštita paprike na otvorenom polju [10.06.2021]

Paprika

     Paprika na otvorenom polju iz direktne setve je u fazi dva do osam listova ili je nedavno rasađena u proizvodnji iz rasade. Vaši su prisutne na većini polja. Prve pege bakterioza su već pronađene u polju. Kako bi sprečili dalje širenje, preporuka je da se usevi redovno pregledaju.

      Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo vaši, preporuka je da se uradi zaštita sa: ...    

      Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo bakteriozne plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa: ..., a ako se prisustvo bakterija ne utvrdi preporuka je da se uradi zaštita sa: ...