Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [12.06.2021]

Vinova loza

Zbog nestabilnog vremena, čestih padavina i uslova za plamenjaču i crnu trulež vinove loze, preporuka je da se tretman odradi sa...Nastaviti zaštitu od prouzrokovača pepelnice... Vinova loza je u fenofazi cvetanja, pa tretman raditi uveče.