Aktuelnosti

Crni luk zaštita [13.06.2021]

Crni luk

     Crni lukovi sejani proletos dostigli su uzrast od 5-6 listova. Preporuka je da se narednih tri do četiri dana usev zaštiti od plamenjače sa: ...

     Tripsi polako naseljavaju crni luk, pa je potrebno uraditi pregled. Ukoliko su pojedinačni tripsi prisutni na više od 5% biljaka, preporuka je da se doda ...