Aktuelnosti

primena Zn, Fe i B u jabuci [30.03.2022]

Jabuka

U nekim regionima pojedine sorte jabuka se spremaju za cvetanje, dok će u drugim tek za 10-15 dana početi cvetati. Redosled kojim treba primeniti ova tri elementa je sledeći : Zn (cink) što pre jer se predviđa mraz za nekoliko dana, zatim Fe (gvožđe) u period pred crvene balone i na kraju B (bor) u perioodu crvenih balona.

Tretman Cinkom (Zn) :

 U narednom redovnom tretmanu protiv bolesti i štetočina dodati : Foligal Cink 700 ili Zincvell ili Phostrade Zn 2 l/ha, Maxflow Zn ili MC Set (sadrži i B) ili Wuxal Zink 1 l/ha. U cilju povećanja otpornosti biljke na bolesti, sušu i niske temperature, kao i za sintezu hormona i njihov pravilan rad.

Tretman gvožđem (Fe) :

Treba imati u vidu da nedostatak gvožđa izaziva brojne poremećaje u biljci čije se posledice ispoljavaju od perioda cvetanja pa do berbe. Kod malog nedostatka gvožđem uraditi folijarni tretman 3kg(L)/1000 l vode  *uz dodatak aminokiselina radi lakšeg usvajanja :  Wuxal Ferro, Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto ili Feramin ( nije potrebno dodavati aminoiseline ).

*Aminokiseline : Megafol 1 l/ha, Activeg Gold 2 l/ha, Isabion 2 l/ha, Delfan plus 2 l/ha, Vellamin 3 L/ha ili Wuxal Ascofol 1,5 l/ha.

U voćnjacima gde je poznat problem velikog nedostatka gvožđa, kroz sistem kap po kap pustiti : 5 kg/ha Ultraferro ili Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto uz dodata Humistar 50 l/ha ili Humivell 26 20 l/ha ili Fertigal Humi Pro 15 l/ha radi lakšeg usvajanja preko korenovog sistema.

Tretman Borom (B):

Neposredno pre cvetanja radi bolje oplodnje potrebno je uraditi tretman sa : Wuxal Boron 2 l/ha, Foligal Bor 150 1 l/ha, Headland Boron 1 l/ha, Borovell 1,5 l/ha, Foliarel 21 B 1 kg/ha, Lebosol Bor 1 l/ha ili Boron 2 l/ha.