Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [18.04.2022]

Vinova loza

Vinova loze se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka, a na toplijim lokalitetima i sortama sa ranijim kretanjem do veličine lastara 10 cm. Zbog čestih variranja temperatura i usporenim kretanjem, grinje šišarice(Calepitrimeris vitis i Eriophyes vitis) mogu napraviti štetu na tek formiranim listovima, posebno na sortama koje su osetljive( vinske sovinjon, rajnski rizling i stona kardinal), pa je preporuka... U pregledu vinograda mogu se videti oštećenja pupoljaka(okaca) od lozinog rilaša ili lozine pipe, pa je preporuka...