Aktuelnosti

Zaštita jabuke [12.05.2022]

Jabuka

Nestabilno vreme sa padavinama lokalnog karaktera mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) pa je potrebno uraditi tretman sa preventivnim fungicidima kao što su...

Ukoliko pre padavina nije urađen tretman sa navedenim fungicidima potrebno je nakon padavina dodati i sistemični fungicid...

U  zasadima jabuke u toku je polaganje jaja prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella). Preporučuje se primena nekih od insekticida...

S obzirom na visoke dnevne temperature poželjno je tretmane izvoditi u večernjim časovima!