Aktuelnosti

Zaštita šljive i breskve [30.05.2022]

Šljiva, Breskva

   Kiše poslednjih dana su pogodovale razvoju bolesti lista i ploda šljive i breskve. Smotavci koji prouzrokuju crvljivost plodova su nastavili intenzivan let, a u većini voćnjaka je povećana brojnost lisnih vaši. Preporuka je da se voćnjaci pregledaju i uradi zaštita tokom narednih nekoliko dana sa:

Merpan80 2 kg/ha ili Metod480 3 L/ha ili Delan 0,75 kg/ha ili Galileo 0,75 kg/ha uz dodatak Akord 0,75 L/ha ili Orius 0,75 L/ha

na nektarine ukoliko je prošli put rađen: Sercadis 0,15L/ha prskati sa Nimrodom 0,8L/ha ili Image 0,5 L/ha protiv pepelnice, a ako je rađeno sa Nimrodom ili Image, zaštitu uraditi sa Sercadisom, radi usporavanja procesa razvoja rezistencije (otpornosti) kod bolesti.

Protiv crvljivosti ploda u slučaju male brojnosti na feromonskim klopkama raditi sa: Karate zeon 0,02% ili Mavrik 0,03% ili Envure 0,03%.

Radi suzbijanja lisnih vaši dodati: Kestrel ili Volley ili Tonus ili Šiman 0,04%.