Aktuelnosti

Zaštita jabuke [18.06.2022]

Jabuka

Period primarnih infekcija gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) je završen. Preporuka je da se nastavi zaštita kontaktnim fungicidima u zasadima gde ima simptoma ovog patogena. Tretmane izvoditi neposredno pre najavljenih padavina sa...

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) ima nekoliko generacija godišnje i predstavlja najznačajniju štetočinu jabuke. Gusenice prave štete ubušujući se u plod, to se najčešće događa na mestu gde se dva ploda dodiruju. Gusenice se ubušuju u plod, prave hodnike i hrane se semenkom jabuke. Takvi plodovi vrlo brzo opadaju. Zbog toga je jako bitna naizmenična primena insekticida različitog mehanizma delovanja. Sada je preporuka da se uradi tretman sa...a za sledeći tretman koji treba da sledi 10-12 dana kasnije preporuka je...

Preporuka je kada su visoke dnevne temperature tretmane izvoditi u večernjim časovima!!!