Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od pegavosti [14.08.2022]

Šećerna repa

     Suvo vreme uslovilo je usporen porast repe, a samim tim i usporeno širenje pegavosti šećerne repe. Preporuka je da se tokom nekoliko narednih dana pregleda repa na prisustvo pegavosti. Ukoliko se pege ustanove na više od 20% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita sa: .... Ukoliko se pege ustanove na 10-20% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita sa:... a ukoliko se pege ustanove na manje od 10% biljaka, zaštitu treba raditi samo ukoliko je planirano vađenje nakon 1 oktobra.

     Na pojedinim njivama zapaženo je značajno prisustvo repinog moljca (Scrobipalpa ocellatella). Ukoliko je napadnuto više od 50% biljaka, preporuka je da se prilikom zaštite od pegavosti doda insekticid:...