Aktuelnosti

Stimulacija oplodnje jabuke [13.04.2023]

Jabuka

Visoke dnevne temperature su isprovocirale kretanje sokova i cvetanje biljaka, a učestali mrazevi početkom meseca su uzeli svoj danak. Posledice ovih vremenskih prilika će se osetiti u većini voćnjaka.

Iskustvo nam govori da u ovakvim situacijam postoje cvetovi koji su oštećeni, ali ne potpuno i da još uvek postoji način da se deo roda spasi. Naima cvetovi kod kojih je oštećen tučak od mraza neće moći samostalno da se oplode i abortiraće. Naša preporuka je da tretirate svoje voće sledećim kombinacijama i probate sačuvati deo roda. Tretmani su formulisani na osnovu stepena otvorenosti cveta, odnosno veličine ploda. Minimalan razmak između dva tretiranja treba da bude 2-3 dana (kod oprašivača 3-4 dana).

 

Stimulacija oplodnje jabuke (sve sorte) :

BELI BALON : Algavell 2dl + Bor 1 dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

20% OTVOREN CVET : Gran Pera 1dl + A.K.  1 dl/100 L vode+ Bor 2 dl/ha

60%  OTVOREN CVET : Gran Pera 2dl + A.K.   2 dl/100 L vode+ Fitopin 1 dl/ha

OPADANJE LATICA : Algavell 2dl + Bor 1 dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

PLOD VELIČINE 7-8 mm : Gran Pera 1 dl + A.K.  2 dl/100 L vode+ Fitopin 1 dl/ha

 

Zamen GRAN PERA :  Gellamin 2 dl/ha ili Novagib 0,5 dl/ha

Zamena Algavell : Fertigal Ekomax, Kelpak, Phyllgreen

NPK : 30 dg/100 L vode Asfert 20-20-20;

30 dg/100 L vode Soluveg 20:20:20+1MgO+ME;

 0,35 L/100 L vode,  Plant Pover 17-17-17

30 dg/100 L vode, Nutricomplex 20:20:20

A.K. (amino kiseline) : Delfan plus, Activeg Gold, Isabion, Megafol, Vellamin, Amifol K

Bor  : Borovell, Headland Boron 150,  Foligal feed Bor 150, Wuxal boron, Lebosol Bor