Aktuelnosti

Crli luk bolesti i štetočine [30.05.2024]

Crni luk

    Jari lukovi su dostigli uzrast od 5 do 7 listova. Padavine su uslovile da se skoro u svakoj njivi pronađe po neki list sa simptomima plamenjače. Preporuka je da se usevi luk apregledaju.

    Ukoliko se simptomi bolesti ne nađu, zaštitu uraditi sa: .... Ukoliko su simptomi plamenjače prisutni uz navedene preparate dodati .... Nakon 4-5 dana u usevima gde je prisutna plamenjača ponoviti zaštitu sa: ...

Ukoliko su tripsi prisutni na manje od 10% biljaka zaštitu uraditi sa Barrier 1,5 L/ha.

Ako su tripsi prisutni na 10% do 30% biljaka uraditi sa: Thiovit jet ili Kumulus ili Microthiol disperss 3 kg/ha

Ako su tripsi prisutni na više od 30% biljaka koristiti Exirel 0,75 L/ha.