Aktuelnosti

Zaštita luka od bolesti i štetočina [09.06.2024]

Crni luk

    Jari lukovi su dostigli uzrast od 7 do 8 listova. Najvaljuje se nestabilno vreme, a na nekim parcelama se mogu naći simptomi plamenjače luka. Toplo i vlažno vreme pogoduje i pojavi gljive Stemphylium vesicarium. Pritisak tripsa je i dalje jak.

 Preporuke je da se uradi zaštita od plamenjače sa: ...; od Stemphylium-a sa ... uz dodatak đubriva koji podižu imunitet biljaka: Fosfivell 3 L/ha ili Trafos K 3 L/ha.  Ako su simptomi plamenjače pristuni, da se zaštita ponovi u roku od 4-5 dana sa: ... u kombinaciji sa ...

Ukoliko su tripsi prisutni na manje od 10% biljaka zaštitu uraditi sa ...

Ako su tripsi prisutni na 10% do 30% biljaka uraditi sa: ...

Ako su tripsi prisutni na više od 30% biljaka koristiti ...