Aktuelnosti

Plamenjača u crnom luku [12.06.2024]

Crni luk

    Plamenjača u crnom luku je zabeležena skoro na svim pregledanim parcelama. Preprouka je da se tokom narednih dana uradi zaštita sa: ...

    Radi zaštite od truleži i Stemphyliuma dodati: ...

    Brojnost tripsa se smanjila i dominiraju odrasli tripsi. Preporuka je da se uradi zaštita sa: ...