Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od bolesti i štetočina [15.06.2024]

Šećerna repa

    Obimne kiše protekle nedelje i predviđeno toplo vreme stvoriće povoljne uslove za razvoj bolesti šećerne repe. Preprouka je da se narednih dana uradi zaštita sa:...

   Sovice koje mogu biti štetne su na klopkama malobrojne i ne mogu trenutno predstavljati ekonomski značajnu opasnost.

   U poljima šećerne repe može se videti veliki broj cikada - lisnih cverčaka. Samo mali broj cikada je prenosioc bolesti gumoze repe. Nekontrolisana upotreba insekticida najpre će suzbiti prirodne neprijatelje, a tek onda štetne insekte u usevima repe. Preporuka je da se usevi šećerne repe pregledaju na prisustvo lisnog cvrčka Pentastiridius leporinus i upotreba insekticida obavi samo na poljima gde se ustanovi njeno prisustvo. Kod nas ne postoje registrovani insekticidi za ovu štetočinu, ali upotrebu neselektivnih piretroida i acetamiprida treba izbegavati.