Aktuelnosti

Pred-proreda jabuke [19.04.2023]

Jabuka

U voćnjacima jabuke u kojima je otvoreno 20 % cveta opšta preporuka je da se uradi pred-proreda jabuke sa preparatom Hormovell 1 l/ha.

Posebna preporuka zap pred-proredu u sorti Zlatni delišes jeste Ladontin 1 kg/ha kada je centralni pupoljak (king Bloom) prečnika 3-5 mm.

Posebna preporuka za pred-proredu u sortama  Gale, Fudžija i Crvenog delišesa ( i njegovih klonova) jeste tretman sa Epfon top 2 dl/ha kada je 20-50 % cveta otvoreno.

Takođe je preporuka da uz bilo koje od ova tri sredstva dodate neki od navedenih preparata na bazi aminokiselina : Delfan plus 2 l/ha, Amino 16  1,5 l/ha, Wuxal amino 1,5 l/ha, Megafol 1 l/ha, Aminomax 80 1 kg/ha, Activeg Gold 2 l/ha, Isabion 2 l/ha ili Vellamin 3 L/ha radi jačanja imuniteta biljaka.