Aktuelnosti

Kruškina buva i bolesti kruške [04.05.2023]

Kruška

   Počela je aktivnost druge generacije lisne buve. Preporuka je da se pregleda kruška. Ukoliko su prisutna samo odrasle buve i jaja, preporuka je da se uradi zaštita sa: ... Ukoliko je počelo i piljenje preporuka je da se doda i ... uz potrošnju od 1500 L vode po hektaru. Da bi se popravila pokrovnost a ujedno i pojačala zaštita od prouzrokovača bakteriozne plamenjače (Erwinia) preporuke je da se doda i Botrix B 2 L/ha.

    Radi zaštite od bolesti preporuka je da se uradi zaštita sa...