Aktuelnosti

Kruškina buva i bolesti kruške [04.05.2023]

Kruška

   Počela je aktivnost druge generacije lisne buve. Preporuka je da se pregleda kruška. Ukoliko su prisutna samo odrasle buve i jaja, preporuka je da se uradi zaštita sa: Harpun ili Alkazar ili Lascar ili Princ 1,5 L/ha. Ukoliko je počelo i piljenje preporuka je da se doda i Movento 0,15% ili Furioso 0,15% ili Dirigent 0,15 % uz potrošnju od 1500 L vode po hektaru. Da bi se popravila pokrovnost a ujedno i pojačala zaštita od prouzrokovača bakteriozne plamenjače (Erwinia) preporuke je da se doda i Botrix B 2 L/ha.

    Radi zaštite od bolesti preporuka je da se uradi zaštita sa Delan pro 2 L/ha ili kombinacijom Delan 0,75kg/ha ili Alcoban 0,75 kg/ha ili Fiesta 0,75 kg/ha ili Galileo 0,75 kg/ha u kombinaciji sa Trafos K 3 L/ha ili Fosfivell Ca 3 L/ha.