Aktuelnosti

Zaštita jabuke [05.05.2023]

Jabuka

Osetljiva faza jabuke, prisustvo askospora i pljuskovi lokalnog karaktera mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj infekcije gljivom pruzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Preporučuje se kombinacija preventivnih fungicida DELAN 0,75 kg/ha ili GALILEO 0,75 kg/ha ili ALCOBAN 0,75 kg/ha ili FIESTA 0,75 kg/ha sa sistemičnim AMBASADOR 0,15lit/ha ili DIFCOR 0,3lit/ha ili SCORE 0,3lit/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,2lit/ha ili SIGURA 0,2lit/ha ili KAPOERA 0,2lit/ha.Na osetljive sorte na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) ,kao što su Ajdared i Jonagold preporučuje se dodati fungicid LUNA EXPERIENCE 0,75lit/ha.

Vizuelnim pregledom voćnjaka uočeno je prisustvo lisnih vašiju pa se preporučuje primena insekticida CLOSER 0,2lit/ha ili SIVANTO PRIME 0,4 L/ha.