Aktuelnosti

Breskvin smotavac, vaši i bolesti breskve i nektarine [11.05.2023]

Breskva

      Breskvin smotavac je počeo da polaže jaja a česte kiše pogoduju razvoju bolesti na breskvi. Preporuka je da se uradi suzbijanje breskvinog smotavca sa: Harpun 0,1% a mogu se koristiti i Lascar 0,1% ili Princ 0,1% ili Alkazar. Ukoliko su pristune lisne vaši preporuka je da se doda: Closer 0,4 L/ha.

   Radi zaštite od bolesti preporuka je se doda: Delan ili Galileo ili Fiesta ili Alcoban 0,75 kg ili L po hektaru.

   Na nektarini radi zaštite od pepelnice dodati: Fontelis 1,2 L/ha ili Zenby 0,8 L/ha.