Aktuelnosti

Zaštita jabuke [15.05.2023]

Jabuka

Nestabilno vreme sa svakodnevnim padavinama stvorilo je povoljne uslove za primarne infekcije gljive prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis). Preporuka je kada vremenski uslovi dozvole uraditi kombinaciju kontaktnog i sistemičnog fungicida KARDINAL 0,75lit/ha ili NIVERAL 0,75lit/ha ili NANDO 0,75lit/ha ili GATRO 0,75lit/ha ili HILLAN 0,75lit/ha ili NUMA 0,75lit/ha + AMBASADOR 0,15lit/ha ili DIFCOR 0,3lit/ha ili SCORE 0,3lit/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,2lit/ha ili KAPOERA 0,2lit/ha.