Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [29.05.2023]

Vinova loza

Česte padavine u prethodnoj nedelji, kao i nove koje se najavljuju do kraja ove nedelhe stvaraju povoljne uslove za razvoj infekcije plamenjače Plasmophara viticola, crne trulezi Guignardia bidwellii i pepelnice Uncinula necator vinove loze. Preporuka je zbog osetljivosti i lista i odvojenih grozdova da se tretman odradi u naredna dva dana. 

za pelamenjaču: ARMETIL 0.3%, RIDOMIL GOLD MZ 0.3%, ZORVEC- VINABEL 0.05%, MIKAL FLASH 0.4%, SPINICH 0.3%, PERGADO F 0.3%, MILDICUT 0.3% ili PROFILER 0.3%

za crnu trulež: score ili diferent ili sekvenca ili sigura 0.05%

za pepelnicu: LUNA MAX 0.1%, SERCADIS 0.03%, KUSABI 0.O3% ILI VIVANDO 0.03 %, TALENDO 0.03% dodati i kvašljivi sumpor( KUMULUS, THIOVIT JET, COSAVET, WETSUL ILI MICROTIOL DISPER) 0.4 KG.