Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [29.05.2023]

Vinova loza

Česte padavine u prethodnoj nedelji, kao i najavljene nove padavine do kraja ove nedelje stvaraju povoljne uslove za razvoj infekcije plamenjače Plasmophara viticola, crne truleži Guignardia bidwellii i pepelnice Uncinula necator vinove loze. Preporuka je da se....