Aktuelnosti

Zaštita jabuke [22.06.2024]

Jabuka

Počeo je let druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), izuzetno visoke temperature pogoduju ubrzanom razvoju ove štetočine, polaganju jaja i piljenju larvi, preporuka je da se uradi tretman sa...

U voćnjacima gde je uočeno prisustvo primarnih infekcija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) na plodu, potrebno je nastaviti sa zaštitom ploda sa kontaktnim fungicidom kao što je...

U jabučnjacima gde se utvrdi prisustvo grinja, crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i žute grinje (Tetranichus urticae) potrebno je da se uradi tretman sa... Prvi simptomi se javljaju na listu u vidu žućkastih tačkica, koje se ubrzo spajaju i zahvataju ceo list koji počinje da se suši.

USLED VISOKIH TEMPERATURA TRETMANE IZVODITI U KASNIM VEČERNJIM ČASOVIMA!!!