Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od bolesti [03.07.2024]

Šećerna repa

     Poslednjih par dana je skoro u svim rejonima gde se gaji šećerna repa pala kiša. Velika vlada i relativno visoke temperature pogoduju razvoju pegavosti repe, pa je preporuka da se uradi zaštita sa:....

    Od stručnjaka koji se bave cikadama, skrenuta je pažnja na grešku koja je objavljena na Agroupozorenju 15.06.2024. godine. Naime, kod nas je lisni cvrčak Pentastiridius leporinus jako redak. Dominantne vrste koje prenose gumozu repe u Srbiji su roda Reptalus sp. Kako je napisano za P. leporinus, tako važi i za Reptalus sp. insekticide iz grupe piretroida i acetamiprid ne treba primenjivati protiv lisnih cikada u šećernoj repi!!! Pojedini preparati su efikasni samo protiv larvi P. leporinus i Reptalus sp., ali ne i protiv odraslih koje prenose gumozu, pa se ni njihova upotreba, od strane stručnjaka za cikade ne preporučuje u šećernoj repi kod nas.

Jedina efikasna mera je držati biljke u što boljoj kondiciji, a ako se počne javljati gumoza, preporučuje se ranije vađenje takvih njiva, jer gumozne korenove kasnije napadaju prouzrokovači truleži repe!