Aktuelnosti

Prihrana ječma [06.02.2012]

Ječam

Ječam se uglavnom nalazi fazi 5 lista-početak bokorenja. Stanje vlage u sloju ispod 30cm dubine je vrlo loše. Azot je uglavnom skoncentrisan u prvih 30cm, a prosečno ga nedostaje oko 60 kg/ha. Prema trenutnoj vremenskoj prognozi i dosadašnjem razvoju situacije, očekivano kretanje vegetacije strnih žita će uslediti između 10-20.marta.

Ove činjenice upućuju na to da prihranu ječma treba planirati između 10-20. februara, ako će se prihranjivati sa Ureom.  Ako će se prihrana vršiti sa AN ili KAN, tada prihranu uraditi u vreme kretanje vegetacije (10-20.mart). Iskustvo govori da prednost treba dati prihrani u vreme kretanja vegetacije (oko 15.marta). Na većini parcela dovoljna će biti samo jedna prihrana.

Količine azotnih hraniva ne treba da pređu 50kg/ha čistog azota. Odnosno: 110kg/ha Urea, 150kg/ha AN ili 190kg/ha KAN. Urea i AN primenjivati na neutralnim i alkalnim zemljištima (pH preko 6.5), a KAN-u prednost dati na kiselim zemljištima (pH ispod 6.5).  

Pošto nepažljiva primena azota uvelikoj meri može da pokvari kvalitet ječma (pogotovo pivarskog), prihrani treba pristupiti obazrivo. Da bi ste tačno znali sa koliko azota treba da prihranite vaše ječmove do 10.marta možete da uradite N-min metodu analize zemljišta (većina Poljoprivrednih stručnih službi je opremljena za ovu analizu). A kada krene vegetacija može se raditi i analiza biljnog materijala (N-tester ili N-senzor - svega nekoliko firmi i pojedinaca je opremljeno sa ovim uređajima).