Aktuelnosti

Bolesti i štetočine šljive [23.05.2012]

Šljiva

Tokom 22.maja  u svim regionima gde je vlaženje lišća bilo duže od 8 sati stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je: da se uradi tretman, samo ako je od prethodnog tretmana prošlo više od 7 dana. Tretirati sa Folicur 250 EW 0,1% ili Orius 0,1% uz dodatak Dithana  ili Merpana 50 0.3%.

Suzbijati šljivinog smotavca (C. funebrana), samo ako je prošlo više od 10 dana od predhodnog tretmana, sa Pyrinex 0,2% ili Perfethion 0,2%  ili prepratima na bazi fenitrotiona.