Aktuelnosti

Bolesti paradajza [24.05.2012]

Paradajz

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha). U slučaju da su se već pojavili simptomi navedenim sredstvima dodati Score ili Scooter 0.05% (0.5lit/ha).

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Srbije.