Aktuelnosti

Ospičavost lista višnje i trešnje [23.04.2014]

Višnja

Tokom jučeršnjeg dana (22.april) na lokalitetima gde je vlaženje lišća bilo duže od 8 sati stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača ospičavosti lišća (Blumerella jappi). Preporuka je da se što pre uradi tretman sa Folicur 250 EW 0,1% ili Orius 0,1% uz dodatak Dithana ili Merpana 50 0.3% ili Bravo 0,25% ili Odeon 2%.
Ako ima lisnih vašiju dodati i Decis 2,5 EC 0,04% ili Kestrel ili Actara 0,04%.