Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [26.06.2022]

Vinova loza

U protekla dva dana bilo je padavina i novih povoljnih uslova za razvoj plamenjače i crne truleži. Preporuka je da se tretman uradi u naredna dva dana u večernjim satima zbog najavljenih visokih temperatura. Preporuka za:

Plamenjaču i crnu trulež: ORVEGO 0.1% ili QUADRIS 0.1% ili CABRIO TOP 0.3%

Povoljni uslovi za razvoj plamenjače, pa bi trebalo uraditi tretman SERCADIS 0.03% ili KUSABI 0.03% ili LUNA EXPIRIANCE 0.04% ili LUMINIS 0.1%

Na lokalitetima i vinogradima gde je bilo grada odraditi tretman bakarnim preparatima:  NORDOX 0.2%, KOCIDE 0.4%, FUNGURAN 0.4% ili EVEREST 0.5%

Let i polaganje jaja druge generacije grožđanog moljca, pa je preporuka da se lokaliteti koji imaju veliku populaciju ove štetočine odraditi CORAGEN 0.2%. Lokaliteti sa malom brojnošću ove štetočine ne raditi ovaj insekticid.