Aktuelnosti

Zaštita jabuke [11.08.2022]

Jabuka

U zasadima jabuka brojnost jabučnog smotavca (Cydia pomonella) i dalje ne opada, u toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije, da bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove preporučuje se primena insekticida Top Gun 0,5lit/ha ili Delegate 0,4 kg/ha ili Laser 0,5 L/ha ili Traper 0,5 L/ha.

Za zaštitu plodova od skladišnih bolesti preporučuje se primena fungicida Zato 150g/ha ili Bellis 0,8 kg/ha ili Promax 1,6 L/ha ili Aseria 0,8 L/ha ili FLux 0,8 L/ha ili Geox 0,45 kg/ha.

Voditi računa o karencama zbog berbe ranijih sorti, kao što je Gala, karenca za Top Gun, Delegate, Traper i Laser je 7 dana a karenca za Zato je 14 dana, za Bellis je 7 dana.