Aktuelnosti

Zaštita kruške od kruškine buve [16.02.2023]

Kruška

     Najavljeno je lepo vreme za naredne dane. Kruškina buva koja je pristuna u zasadima kruške je u fazi parenja, a prisutna su i pojedinačno položena jaja buve. Preporuka je da se zasadi kruške pregledaju i da se uradi zaštita 17/ 18 februara.

     U svim voćnjacima treba koristiti Letol ili NitropolS ili Galmin ili Ovitex u koncentraciji 2%.

    Ukoliko su buve prisutne na više od 10% grana dodati i Cipkord 0,3 L/ha ili Cytrin 250 0,25 L/ha il Sumi alpha 0,3 L/ha  ili Grom 0,L/ha ili Cytrin500 0,125L/ha ili Scato 0,5 L/ha ili Plures 0,7 L/ha.

     Samo ako se pregledom ustanovi prisustvo jaja dodati i: Lascar ili Prince ili Alkazar ili Harpun 1,5 L/ha.