Aktuelnosti

Suzbijanje kruškine buve i zaštita od bakterioza i čađave pegavosti lista [12.03.2023]

Kruška

     Najavljene su temperature od preko 20 stepeni po Celzijusu za 13 i 14 mart. Kruškina buva koja je pristuna u zasadima kruške i to u fazi parenja i masovnog polaganja jaja. Preporuka je da se zasadi kruške pregledaju i da se uradi zaštita tokom naredna dva dana.

     U svim voćnjacima treba koristiti Letol ili NitropolS ili Galmin ili Ovitex u koncentraciji 2% u kombinaciji sa preparatima: Curenox ili Everest ili Fungohem ili Cuprozin ili Champ DP ili Nordox ili Vitra ili Funguran ili Cuperval ili Cupro Caffaro 50WP ili Neoram ili Cuprablau ili Bakarni oksihlorid 50 u gornjoj preporučenoj dozi ili koncentraciji.

    Ukoliko su buve prisutne na više od 10% grana dodati i Cipkord 0,3 L/ha ili Cytrin 250 0,25 L/ha il Sumi alpha 0,3 L/ha ili Grom 0,L/ha ili Cytrin500 0,125L/ha ili Scato 0,5 L/ha ili Plures 0,7 L/ha.

     U ovo vreme je moguće mešanje piretroida, ulja i bakarnih sredstava.