Aktuelnosti

Zaštita kruške od bolesti [05.04.2023]

Kruška

   Pojedina sorte krušaka cvetaju, a neke tek počinju. Radi zaštite od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda preporuka je da se pre kiše u noć petak na subotu uradi zaštita sa:

POLYRAM 0,2% ili DITHANE DG NEO TECH 2,5 kg/ha ili PENNCOZEB 2,5 kg/ha ili MANKOGAL80 2 kg/ha ili MANKOSAV80 2 kg/ha.

Ukoliko ima otvorenog cveta preporuka je da se doda: Chorus50 0,03% ili Diverto 0,05% ili Ciprodex 0,05% ili Celus 0,02% ili Pyrus 1 L/ha ili Rhea 1 L/ha ili Pehar 1 L/ha ili Pirinej 1 L/ha.

Radi zaštite od bakteriozne plamenjače preporuka je da se doda Botrix B 2L/ha.

Na mestima gde je kruška u cvetu zaštitu obavljati nakon zalaska Sunca, kako bi zaštitili pčele!