Aktuelnosti

Zaštita jabuke [12.04.2023]

Jabuka

Jabuke se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi crveni pupoljak do početka otvaranja prvih cvetova. Preporučuje se primena kontaktnih fungicida pred najavljene padavine za petak u cilju suzbijanja primarne infekcije čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis)...

Potrebno je pre otvaranja cvetova zaštititi biljke od lisnih vašiju i tripsa. Primena insekticida pred cvetanje osigurava zaštitu tokom perioda cvetanja. Preporuka je...

Radi očuvanja pčela, zaštitu bilja u ovom periodu obavljati nakon zalaska Sunca!