Aktuelnosti

nedostatak Gvođa (Fe) u kruškama [19.04.2023]

Kruška

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa... :

Ultraferro u količini 50-70 grama po stablu preko korena ili

pustiti kroz sistem za zalivanje Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto 3-5 kg/ha ili

 folijarno sa jednim od navedenih preparata : Wuxal  Ferro 2 l/ha ili Feramin u količini od 3 l/ha (gotova kombinacija gvožđe+aminokiseline) ili Brexil combo 300 g/ 100 L vode ili Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto 1-3 kg/ha  .

Folijarni tretman gvožđem treba raditi u kombinaciji sa aminokielinama, preporučujemo jedan od navedenih preparata :Megafol 1 l/ha, Activeg Gold 2 l/ha,Vellamin 3 L/ha, Wuxal Ascofol 1,5 l/ha , Amino 16  1,5 l/ha, Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 2 l/ha.