Aktuelnosti

Zaštita jabuke [25.04.2023]

Jabuka

Česte padavine sa dužim periodom vlaženja lista stvorili su povoljne uslove za primarne infekcije gljive prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Neophodno je uraditi tretman odmah nakon padavina kada vremenski uslovi dozvole sa kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida...