Aktuelnosti

Zaštita jabuke [25.04.2023]

Jabuka

Česte padavine sa dužim periodom vlaženja lista stvorili su povoljne uslove za primarne infekcije gljive prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Neophodno je uraditi tretman odmah nakon padavina kada vremenski uslovi dozvole sa kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida...

SHUB 1,8kg/ha ili MERPAN80 2kg/ha ili CADURANS 2lit/ha ili AGROKAPTAN 3kg/ha ili METOD 3lit/ha ili CAPI 3lit/ha ili CAPTAN80 2kg/ha ili NIVERAL 0,75lit/ha ili NANDO 1lit/ha ili KARDINAL 1lit/ha ili HILAN 1lit/ha ili NUMA 0,75lit/ha ili GATRO 1lit/ha + AMBASADOR 0,15lit/ha ili DIFCOR 0,3lit/ha ili SCORE 0,3lit/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,2lit/ha ili SIGURA 0,2lit/ha ili KAPOERA 0,2lit/ha.