Aktuelnosti

Precvetavanje šljive [26.04.2023]

Šljiva

Šljive su uglavnom u fazi precvetavanja. Preporuka je da se uradi suzbijanje šljivine ove i lisnih vaši sa:

Tonus 0,04% ili Scatto 0,05% ili Grom 0,03% ili Polux 0,5 L/ha ili Šiman 0,04% ili Kestrel 0,4L/ha ili Affinex 0,4 kg/ha

Zbog čestih kiša zaštitu lista obaviti fungicidima: Folpan80 1,5 kg/ha ili Magenda 2 kg/ha ili Fighter 1,5 kg/ha u kombinaciji sa: Orius 0,75 L/ha ili Akord 0,75 L/ha ili Tebukon 0,75 L/ha ili Akteon forte 0,6 L/ha ili Buzz ultra 0,3 kg/ha.