Aktuelnosti

Zaštita leske od štetočina i bolesti [06.05.2023]

Leska - lešnik

    Na lesci je zabeležena povećana brojnost lisnih vaši. Preporuka je da se voćnjaci pregledaju na prisustvo vaši i grinja. Ukoliko su prisutne vaši preporuka je da se uradi zaštita sa: ...

    Ukoliko su osim vaši pristune i grinje zaštitu uraditi sa: ...

    Zaštitu od bolesti uraditi sa: ...