Aktuelnosti

Šljivin smotavac i bolesti šljive [11.05.2023]

Šljiva

   Šljivin smotavac je počeo da polaže jaja a česte kiše pogoduju razvoju šupljikavosti lista šljive i rđi. Preporuka je da se uradi suzbijanje šljivinog smotavca sa: Alkazar 0,1% a mogu se koristiti i Harpun 0,1% ili Lascar 0,1% ili Princ 0,1%. Ukoliko su pristune lisne vaši preporuka je da se doda: Closer 0,4 L/ha.

   Radi zaštite od bolesti preporuka je se doda: Folpan50 2 kg/ha ili Magenta 2 kg/ha ili Fighter 1,25 kg/ha.