Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [19.05.2023]

Vinova loza

Nestabilno i kisovito vreme u protekloj nedelji stvorilo je povoljne uslove za razvoj plamenjače Plasmopare viticole, pa je preporuka da se tretman odradi u naredna dva dana, a pre najavljenih novih padavina sa: ARMETIL 0.25%, PROFILER 0.25%, MILDICUT 0.3% ili MIKAL FLASH 0.35%

Zbog osetljivih fenofaza i povoljnih uslova za crnu trulež i pepelnicu odraditi sa: SCORE 0.03%, DIFERENT 0.03%, SIGURA 0.03%, SERCADIS 0.03%, LUNA EXPIRIANCE 0.04%, COLIS 0.04% ili TOPAS 0.05%.