Aktuelnosti

Zaštita jabuke [26.05.2023]

Jabuka

Lokalni pljuskovi poslednjih nekoliko dana stvorili su povoljne uslove za još uvek primarne infekcije gljive prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis). Preporuka je da se uradi tretman sa...U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella), preporuka je da se uradi insekticid...

Vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je prisustvo lisnih vašiju, preporuka je da se uradi insekticid...