Aktuelnosti

Bolesti krompira i paradajza na otvorenom polju [14.06.2023]

Paradajz, Krompir

    Dugo vlažno vreme pogodovali su pojavi plamenjače krompira i paradajza na otvorenom polju. Gotovo da nema useva gde se simptomi aktivne plamenjače ne mogu pronaći. 

   Preporuka je da se uradi zaštita protiv plamenjače sa: Zorvec entecta 0,25 L/ha ili Orondis ultra 0,4 L/ha. Tamo gde su prisutne pege aktivne plamenjače zaštitu ponoviti za 3-5 dana sa: Cupertine super 4,5 kg/ha ili CImoram 3,5 kg/ha ili Profilux 2,5 kg/ha ili Reboot 0,5 kg/ha ili Twingo 4 kg/ha ili Carial flex 0,6 L/ha.

   Pošto su zabeleženi i simptomi crne pegavosti lista (prouzrokovač Alternaria spp.) preporuka je da se preparatima za plamenjaču dodaju i sredstva za zaštitu od crne pegavosti: Sekvenca ili DIfferent ili Ambasador ili Difcor ili Kapoera ili Sigura 0,5 L/ha.