Aktuelnosti

Zaštita vinove looze [05.07.2023]

Vinova loza

Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara nove povoljne uslove za razvoj infekcije plamenjače vinove loze. Preporuka u naredna dva dana odraditi tretman sa: ARMETIL 2.5 KG/HA ili PROFILER 3kg/ha  ili ORVEGO 0,1 L/HA ili ORONDIS ULTRA 0.67 L/HA ili MELODY COMBI 1.5 KG/HA 

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača pepelnice i crne truleži sa: AKORD ILI ORIUS ILI SHARTEB 1 L/HA ILI TOPAS 0,5 L/HA

Zaštitu vinograda od cikadeScaphoideus titanus vektora fitoplazme zlatasto žutilo vinove loze Flavescence DOREE uraditi sa SIVANTO PRIME 0,05