Aktuelnosti

Monilija cveta breskve i kajsije [20.03.2014]

Breskva, Ostale biljne vrste

Jučerašnja kiša je stvorila uslove za nastanak infekcija od prouzrokovača sušenja cvetova (Monilia sp.), pre svega u pojedinim regionima centralne Srbije (Šumadija...), na južnim obroncima Fruške Gore, delovima južne Bačke i Banata. Kajsija, u svim regionima Srbije, nalazi u fazi početka cvetanja do punog cveta, a breskva u pojedinim reginoma na samom početku cvetanja. Na onim lokalitetima gde ima otvorenog cveta bilo kajsije bilo breskve, a vlaženje lista je trajalo duže od 5 sati, došlo je infekcije od monilije.

Ako tretmani nisu rađeni u predhodna 3 dana, preporuka je:

1. U zasadima breskve i kajsije, gde je bilo uslova za infekciju, u narednih 36 sati, tretirati sa CIPRODEX 0.7lit/ha ili CHORUS 50 WG 0.5 kg/ha ili SIGNUM 0.75 kg/ha ili SWITCH 1kg/ha

3. U regionima i zasadima gde nema otvorenog cveta, odnosno nije bilo uslova za infekcije, ne tretirati.